limhamn-bunkeflo.hyrabostad-malmo.se: Bostad i Kalkbrottsgatan

Bostad i Kalkbrottsgatan

Kalkbrottsgatan är en unik gata i Malmö. Namnet kommer från det välkända Kalkbrottet som tar upp området bredvid. Kalkbrottet kom till under den industriella brytningen av kalk som skedde från 1800-talet till år 1994, vid tillverkningen av cement. Trots att en stor del av området idag består av natur, finns det fortfarande mycket kalk kvar vilket gjort platsen historisk. Idag är kalkbrottet ett naturreservat som i framtiden planeras bli tillgängligt för allmänheten. Vägen börjar egentligen inte förrän den närmar sig kalkbrottet. På andra sidan om E20 heter gatan Klagshamnsvägen.

Icon CO2 neutral website English transparent.png